Opłaty

Wynagrodzenie za czynności notarialne jest ściśle określone przepisami. Prawo notariackie reguluje maksymalną kwotę na jaką konkretne czynności notarialne są wyceniane – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Trzeci paragraf tego rozporządzenia podaje dokładne informacje odnośnie wyceny. Jeżeli nie mają Państwo czasu zapoznać się z treścią tego rozporządzenia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią. Nasi pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.