Kancelaria Jezierski

Notariusz Klaudiusz Jezierski

Rolą notariusza w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest dbanie o najwyższe bezpieczeństwo dokonywanych czynności. Jest zobowiązany do udzielania informacji i wyjaśnień na zadawane pytania, stosowania rozwiązań prawnych odpowiadających woli stron i zgodnych z obowiązującymi przepisami. Jego działania mają zapobiegać sporom sądowym. Ponosi też osobistą i majątkową odpowiedzialność za skuteczność dokonywanych czynności. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.


Notariusze są nazywani „sędziami braku sporu”. Formalnie, notariusze nie wykonują usług, jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz czynności notarialnych.


Lex est quod notamus. Prawem jest, co piszemy.


Klaudiusz Jezierski został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza. Jako osoba zaufania publicznego, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.


Posiadaną wiedzą notariusz Klaudiusz Jezierski gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.